SERVEIS

OBRA CIVIL

Vialitat, carreteres.
Urbanitzacions e infraestructures.
Moviments de terres.

EDIFICACIÓ RESIDENCIAL I INDUSTRIAL

Vivendes (urbanitzacions, blocs, xalets...).
Rehabilitació.
Edificació industrial.
Oficines.

DEPARTAMENT TÈCNIC

Estudis previs.
Avantprojectes.
Projectes.

OBRES CLAUS EN MÀ